Godkännande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till...

Republikens presidents framställning RP 9/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av protokollet om ändring i avtalet mellan de nordiska länderna för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och på förmögenhet samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i protokollet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, nordiska länder, nordiska länderna, norden, skatt, dubbelbeskattning inkomst, förmögenhet,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser