Godkännande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i...

Republikens presidents framställning RP 11/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Fullständig titel: Godkännande av ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen
Sökord: fördrag, ramavtal, partnerskap, vietnam

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser