Godkännande av regeringens proposition till riksdagen om godkännande av ändringar i Wienöverenskommelsen om besiktning samt sättande i kraft av överenskommelsen

Republikens presidents framställning RP 4/2020-2021 (slutbehandlat)  

Åtgärder