Godkännande av statsrådets förordning om protokollen till Världspostkonventionen

Republikens presidents framställning RP 8/2018-2019 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Republikens presidents framställning till Ålands lagting om statsrådets förordning om tilläggsprotokollet till Världspostkonventionen, slutprotokollet till konventionens tilläggsprotokoll, det tionde tilläggsprotokollet till Världspostföreningens konstitution och det andra tilläggsprotokollet till Världspostföreningens allmänna reglemente

Åtgärder