Handikappåret 2003

Åtgärdsmotion HM 35/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: handikapp, handikappår, funktionsnedsättning, europeiska handikappåret,
Sidhänvisning: 92, 97,


Åtgärder