Hissar i flervåningshus, tillägg till motiveringarna och höjning av anslag

Budgetmotion FM 51/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hiss, hissar, våningshus, flervåningshus, hus,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter