Höjning av anslaget 46.05.52 Landskapsunderstöd för studieförbundens verksamhet

Budgetmotion FM 53/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter