Höjning av anslaget under moment 43.25.51 Landskapsunderstöd till organisationer inom bostadsbranschen

Budgetmotion FM 13/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter