Höjning av anslaget under moment 44.01.05 Utvecklingsarbete

Budgetmotion FM 31/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter