Höjning av anslaget under moment 46.09.54 Understöd till stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum

Budgetmotion FM 24/2004-2005 (slutbehandlat)  


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter