Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 22 december 2004 kl. 9.30.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: ltl Carina Aaltonen).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Meddelande

  Meddelas att val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2005 kommer att förrättas vid plenum onsdagen den 5 januari 2005. Kandidatlistor för valet skall inlämnas till lagtingets kansli senast den 4 januari kl. 15.00.

  Antecknas.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 1:

   

  Lagutskottets betänkande nr 3/2004-2005 angående godkännande av 1997 års ändringsprotokoll till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg. (RP 1/2004-2005).

   

   

  Först tillåts allmän diskussion, därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för fortsatt enda behandling ärende nr 2:

   

  Finansutskottets betänkande nr 2/2004-2005 angående budget för landskapet Åland år 2005. (FR 1/2004-2005 jämte FM 1-60/2004-2005).

   

  Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 21 december. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs först utgifterna enligt huvudtitel och kapitel jämte detaljmotiveringar, dock så att där ändringsförslag inte aviserats, föreläggs huvudtitlarna i sin helhet. Därefter föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet, sedan betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Först föreläggs utgifterna enligt huvudtitel och kapitel  jämte detaljmotiveringar.

   

  UTGIFTERNA

   

  Föreläggs 41 Ht i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs 42 Ht i sin helhet. Godkänd.

  Föreläggs 43 Ht i sin helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs 44 Ht enligt kapitel.

  44.01.05

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag föreslår under 44.01.05 att beloppet höjs med 30.000 euro och motiveringar enligt finansmotion nr 31.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag har ytterligare en motion under samma moment: motion nr 40, som jag önskar att godkänns i enlighet med det aviserade förslaget.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund föreslagit att anslaget under moment 44.01.05. höjs med 30.000 euro i enlighet med finansmotion nr 31. Vidare  har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att anslaget under samma moment 44.01.05. höjs med ytterligare 30.000 euro i enlighet med finansmotion nr 40. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas om de båda ändringsförslagen var för sig.

   

  Först röstas om förslaget enligt FM nr 31. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! När det gäller finansmotion nr 31 önskar jag öppen omröstning.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber ltl Gun Carlson och ltl Raija-Liisa Eklöw biträda vid omröstningen.

   

  Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen borta, Beijar: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Ehn: ja, Gunell: ja, vtm Sundback: ja, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: nej, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sögren: ja, Wiklöf: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Alm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 22 ja-röster och 7 nej-röster.

   

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

   

  Därefter röstas om förslaget enligt FM nr 40. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

   

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 44.05. Godkänt. Föreläggs 44.10.

  Ltl Lasse Wiklöf: Fru talman! Jag föreslår att anslaget under 44.10.74 på 3.600.000 skulle utgå i avvaktan på en tilläggsbudget där projektets hela karaktär och reviderade karaktär redogörs och där man också har uttömt alla privata förutsättningar vad gäller deltagande i byggnation och drift.

   

  Ltl Camilla Gunell: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Lasse Wiklöfs förslag.

   

  Under detaljbehandlingen har ltl Wiklöf, understödd av ltl Camilla Gunell, föreslagit att  anslaget under moment 44.10.74. om 3.600.000 euro utgår i enlighet med ltl Wiklöfs reservation. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Wiklöfs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Danne Sundman: Fru talman! Jag finner det nödvändigt att yrka på öppen omröstning.

   

  Ltl Fredrik Karlström: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Danne Sundmans förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning är begärd och kommer således att verkställas. Jag ber ltl Gun Carlson och ltl Raija-Liisa Eklöw biträda vid omröstningen.

   

  Omröstning sker efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen borta, Beijar: nej, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Ehn: ja, Gunell: nej, vtm Sundback: nej, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: nej, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Wiklöf: nej, Winé: nej, Karlström: nej, Alm: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 18 ja-röster och 11 nej-röster.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag.

   

  Föreläggs 44.20. Godkänt. 44.90 Pensioner och pensionsavgifter. Godkänt. 44.95. Enligt förvaltningsområde icke fördelade poster. Godkänt.

   

  Föreläggs 45 Ht. kapitel för kapitel.

  Föreläggs 45.01. Allmän förvaltning.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag föreslår att ett nytt moment införs enligt motion nr 32.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag ber att få understöda det välmotiverade förslaget.

   

  Under detaljbehandlingen har ltl Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit att under ett nytt moment under kapitel 45.01 upptas ett anslag om 20.000 euro enligt finansmotion nr 32. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

   

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande.

   

  Föreläggs 45.10.

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag föreslår ett tillätt till kapitelmotiveringen enligt finansmotion nr 59, där klämmen lyder: ”Landskapsregeringen bör under året presentera för lagtinget ett förslag om hur missbrukarvården kan samordnas och effektiveras.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen för kapitel 45.10 i enlighet med finansmotion nr 59. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas

   

  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Med tanke på ärendets art önskar jag öppen omröstning.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber ltl Torbjörn Eliasson och ltl Christian Beijar biträda vid omröstningen.

   

  Omröstningen verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen borta, Beijar: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Ehn: ja, Gunell: ja, vtm Sundback: ja, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: ja, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: avstår, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Wiklöf: ja, Winé: ja, Karlström: nej Alm: nej, Sundman: nej: Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 22 ja-röster och 6 nej-röster, medan en ledamot avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat utskottets förslag. 45.10. Godkänt.

   

  45.15. Godkänt. 45.20. Godkänt. 45.25. Godkänt. 45.30. Godkänt. 45.35. Godkänt.

  45.50.

   

  Ltl Raija-Liisa Eklöw: Fru talman! Jag föreslår en ändring av detaljmotiveringen i enlighet med finansmotion nr 52: ”Anslaget kan även användas till delfinansering av Agenda 21-verksamheten i landskapet.” Då är det fråga om moment 45.50.01.

   

   

  Under detaljbehandlingen har ltl Eklöw, understödd av ltl Roger Eriksson, föreslagit att  detaljmotiveringen för moment  45.50.01 ändras i enlighet med finansmotion nr 52. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas

   

  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Eklöws ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar nej. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 44.50. Godkänt

   

  45.52. Godkänt. 45.54. Godkänt. 45.56. Godkänt. 45.58. Godkänt. 45.59. Godkänt.

  45.70.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! Jag vill att till detaljmotiveringen under moment 45.70 fogas följande i enlighet med finansmotion nr 33: ”Lagtinget omfattar inte motiveringen i budgetförslaget under rubriken ’Primärvården’ angående hälso- och sjukvårdsmottagningarna i Eckerö, Hammarland, Lemland och Lumparland.”

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag stöder förslaget.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Eklund, understödd av ltl Anders Eriksson, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen för kapitel 45.70 i enlighet med utdelat förslag: ”Lagtinget omfattar inte motiveringen i budgetförslaget under rubriken ’Primärvården’ angående hälso- och sjukvårdsmottagningarna i Eckerö, Hammarland, Lemland och Lumparland.” Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas

   

  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Eklunds ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman! På grund av ärendets karaktär föreslår jag öppen omröstning.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag stöder det lagda förslaget.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning är begärd och kommer att verkställas. Jag ber ltl Gun Carlson och ltl Raija-Liisa Eklöw biträda vid omröstningen.

   

  Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: nej, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: nej, Aaltonen borta, Beijar: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Ehn: ja, Gunell: ja, vtm Sundback: ja, Roger Eriksson: nej, Sune Mattsson: nej, Englund: nej, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: nej, Peräma: avstår, Sjögren: nej, Wiklöf: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Alm: nej, Sundman: nej, Boman: ja.

   

  Omröstningen har gett som resultat 16 ja-röster och 12 nej-röster, medan en ledamot avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag. 45.70. Godkänt.

   

  Föreläggs 46 Ht enligt kapitel. Förelgägs 46.01.

   

  Ltl Lasse Wiklöf: Fru talman! Jag vill meddela att jag återtar det aviserade förslaget.

   

  46.01. Godkänt. 46.03. Godkänt. 46.05. Godkänt. 46.07. Godkänt. 46.09. Godkänt. 46.11. Godkänt.

  46.13. Godkänt. 46.15. Godkänt. 46.17. Godkänt. 46.19. Godkänt. 46.20. Godkänt. 46.25. Godkänt. 46.32. Godkänt. 46.34. Godkänt. 46.35. Godkänt. 46.40. Godkänt. 46.41. Godkänt. 46.42. Godkänt. 46.44. Godkänt. 46.48. Godkänt. 46.50. Godkänt. 46.52. Godkänt. 46.55.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag vill meddela att vi står fast vid den politik vi har drivit och önskar att det skall införas ett tillägg till detaljmotiveringen i enlighet med finansmotion nr 58.

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN:Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment 46.55.20 i enlighet med finansmotion nr 58. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas

   

  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Det vore intressant om omröstningen kunde vara öppen.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning är begärd och understödd. Jag ber ltl Torbjörn Eliasson och ltl Christian Beijar biträda vid omröstningen.

   

  Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen borta, Beijar: ja, Grönlund: ja, Jansson: ja, vtm Lindeman: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Ehn: ja, Gunell: ja, vtm Sundback: ja, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: ja, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandsson: ja, Thörnroos: ja, Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Wiklöf: ja, Winé: ja, Karlström : avstår, Alm: avstår, Sundman: avstår, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 23 ja-röster, 3 nej-röster, medan 3 ledamöter avstått från att rösta.

   

  Lagtinget har sålunda omfattats betänkande. 46.55 Godkänt.

   

  46.60. Godkänt. 46.80. Godkänt.

   

  Föreläggs 47 Ht. enligt kapitel.

   

  47.01.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Jag föreslår att under kapitel 47.01 minskas anslaget misstroende 50.000 euro i enlighet med finansmotion nr 37.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit att anslaget under moment 47.01.01 sänks med 50.000 euro i enlighet med finansmotion nr 37. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

   

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 47.01. Godkänt.

   

  47.03. Godkänt. 47.05. Godkänt. 47.15. Godkänt. 47.17.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Under 47.17.40 önskar jag en ändring av detaljmotiveringen i enlighet med  finansmotion nr 36.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Under detaljbehandlingen har ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, föreslagit ett tillägg till detaljmotiveringen under moment  47.17.40 enligt finansmotion nr 36. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas.

   

  De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

   

  Lagtinget har omfattat förslaget enligt finansutskottets betänkande. 47.17. Godkänt.

   

  47.71. Godkänt. 47.22. Godkänt. 47.24 Godkänt. 47.26. Godkänt. 47.40. Godkänt. 47.41 Godkänt. 47.43. Godkänt. 47.44. Godkänt. 47.46 Godkänt. 47.52 Godkänt. 47.55. Godkänt. 47.58. Godkänt.

   

  Föreläggs 48 Ht. i sin helhet. Godkänd.

   

  Föreläggs 49 Ht. i sin helhet. Godkänd.

   

  INKOMSTERNA

   

  Föreläggs inkomsterna enligt avdelningar i sin helhet.

   

  Avd. 31 godkänd. Avd. 32 godkänd. Avd. 33 godkänd. Avd. 34 godkänd. Avd. 35 godkänd. Avd. 36 godkänd. Avd. 37 godkänd. Avd. 38 godkänd. Avd. 39 godkänd.

   

  KLÄMMARNA

   

  Föreläggs de till betänkandet fogade tre klämförslagen var för sig. Begäres ordet?

   

  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt. Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt. Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.

   

  ALLMÄNNA MOTIVERINGEN

   

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering. Begäres ordet?

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! Under allmänna motiveringen önskar jag ett tillägg enligt finansmotion nr 39, där klämmen lyder: ”Landskapsregeringen avser att under år 2005 förelägga lagtinget ett meddelande rörande såväl argument för en utvidgad åländsk beskattningsrätt som förslag om vilka skatteformer som behöver föras från riksdagens till lagtingets behörighet.”

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Ltl Anders Eriksson, understödd av ltl Brage Eklund, har föreslagit ett tillägg till allmänna motiveringen under rubriken ”Självstyrelseutveckling”  enligt den lydelse som ingår i finansmotion nr 39. Är redogörelsen riktig. Redogörelsen är riktig.

   

  Omröstning kommer att verkställas. De som röstar med finansutskottets förslag röstar ja, de som röstar med ltl Anders Erikssons ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Omröstningspropositionen godkänd.

   

  Ltl Anders Eriksson: Fru talman! I och med att detta handlar om politisk trovärdighet önskar jag öppen omröstning.

   

  Ltl Brage Eklund: Fru talman!  Jag understöder ltl Anders Erikssons förslag.

   

  TALMANNEN: Öppen omröstning är begärd och understödd. Jag ber ltl Gun Carlson och ltl Raija-Liisa Eklöw biträda vid omröstningen.

   

  Omröstning verkställs efter upprop. Upprop.

   

  Talmannen: ja, Gun Carlson: ja, Eliasson: ja, Eklöw: ja, Aaltonen borta, Beijar: ja, Grönlund: ja, Jansson: nej, vtm Lindeman: ja, Eklund: nej, Anders Eriksson: nej, Ehn: ja, Gunell: ja, vtm Sundback: ja, Roger Eriksson: ja, Sune Mattsson: ja, Englund: nej, Runar Karlsson: ja, Lundberg: ja, Erlandssson: ja, Thörnroos: ja,  Åke Mattsson: ja, Perämaa: ja, Sjögren: ja, Wiklöf: ja, Winé: ja, Karlström: nej, Alm: nej, Sundman: nej, Boman: nej.

   

  Omröstningen har gett som resultat 21 ja-röster och 8 nej-röster.

   

  Lagtinget har sålunda omfattat finansutskottets förslag.

   

  Allmänna motiveringen är i övrigt godkänd.

   

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.

   

  Lagtingets nästa plenum hålls måndagen den 3 januari 2005 kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.10.11).