Införande av ett arbets- och pensionsinkomstavdrag

Lagförslag LF 4/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetlag, arbetsinkomstavdrag, pensionsinkomstavdrag, kommunalskatt, kommunalskattelagen
Berörda lagar: ll om tillämpning av rikslagen om stöd till produktion av el från förnybara energikällor


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser