Alfons Röblom

Alfons Röblom

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2019-12-10 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2019-12-10

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast publicerade anföranden

 • Tack, herr talman! God morgon! I en krishantering måste vi säkra framtidstron. Vi måste hålla ögonen extra mycket öppna för de möjligheter som finns, och de åtgärder som måste vidtas för att Åland ska gå stärkt ur krisen. ...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-12 09:32:06
 • Tack talman! Det har varit diskussioner idag om drömmar. Ibland har man använt drömmar som något negativt, ibland som något positivt. Jag väljer att använda ordet vision. Det behövs visioner i det politiska arbetet och det behövs visioner i det läge vi...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-10 15:58:05
 • Tack, fru talman! Det finns en stor oro bland ålänningarna för ejderstammens utveckling. Otaliga är diskussionerna, bilderna, åsikterna och tankarna som florerar runt omkring här på Åland. Tydligast märks förstås oron genom det medborgarinitiativ med 3...

  Skydda sjöfågelstammen (MI 2/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-09-07 13:55:50
 • Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis kort säga att landskapsregeringen tar med sig de åsikter och tankar som behandlingen av medborgarinitiativet har fört med sig. Vi tar det på allra största allvar....

  Ny djurskyddslag (MI 1/2019-2020) Enda behandling Anförande 2020-06-22 15:23:27
 • Talman! Det här lagförslaget grundar sig på ändringar i EU:s energiprestandadirektiv, där det införts nya bestämmelser om laddinfrastruktur för el-bilar och nya bestämmelser om fastighetsautomation och fastighetsstyrning i byggnader. ...

  Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm (LF 24/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-05-27 13:52:12
 • Talman! Jag beklagar att jag inte kunde vara med från början av den här debatten, men jag har förstått att det har frågats om ifall det finns underlag till förslaget kring ett utvecklingscenter. ...

  Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 (BF 5/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-05-13 15:44:08
 • Talman! Jag tänkte uppehålla mig en sväng vid en satsning som regeringen tror att kan betyda mycket positivt för Åland i en nära framtid. Jag syftar på det utvecklingscenter som regeringen i den här budgeten äskar om att starta vid Högskolan på Åland. ...

  Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 (BF 5/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-05-11 15:58:33
 • Tack, fru talman! Som redan har konstaterats flera gånger så är det här ett välkommet medborgarinitiativ. Som jag bedömer diskussion här i salen så finns det en stor enighet i att det behövs förändringar i lagstiftningen. Det finns också, vad jag...

  Ny djurskyddslag (MI 1/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-05-06 13:45:53
 • Fru talman! Ärade ledamöter. Regeringen föreslår att lagtinget antar en lag om ändring av lagen om naturvård, med målet att motverka spridningen av invasiva arter. ...

  Invasiva främmande arter (LF 8/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-03-09 13:05:47
 • Herr talman! Landskapsregering föreslår några mindre ändringar av teknisk natur i vattenlagen för Åland. ...

  Ändring av vattenlagen (LF 6/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2019-12-11 12:59:38