Alfons Röblom

Alfons Röblom

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2022-11-09 –
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2022-11-09 –
 • Ledamot i Ålands lagting
  2022-10-12 –
 • Minister i Ålands landskapsregering
  2019-12-10 – 2022-10-12
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2019-12-10

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast avlagda röster

Visa alla omröstningar 

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Vore jag skärgårdsbo hade jag blivit väldigt irriterad på den viljelöshet och brist på strategisk styrning som regeringen uppvisar när det gäller skärgårdstrafiken. Vore jag skärgårdsbo så skulle jag bli förbryllad över debatten både idag och i...

  Vägen mot en fossilfri skärgårdstrafik (M 4/2022-2023) Enda behandling Gruppanförande 2023-04-26 15:46:26
 • Tack, herr talman! De flesta av oss utgår ifrån att det ska komma fräscht och hälsosamt vatten ur kranen - hur mycket som helst, när som helst. Och vi utgår också ifrån att det ska vara billigt....

  Dricksvattenkvalitet (LF 19/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-03-27 16:01:33
 • Tack, herr talman! En nyligen publicerad rapport visar att Ålands utsläpp per capita är 7,6 ton CO2e årligen vilket hör till toppskiktet i Norden. Förra året satte utvecklings- och hållbarhetsrådet upp klimatmål för Åland i enlighet med Parisavtalets 1...

  Yrvaken klimatpolitik (SF 10/2022-2023) Föredras Fråga 2023-03-15 15:12:44
 • Tack, fru talman! Inledningsvis välkomnar Hållbart Initiativ den här lagstiftningen. Det är en lagstiftning som ligger människorna väldigt nära och reglerar sådant som påverkar alla oss som rör oss i trafiken dagligdags. Vi tycker också att det här...

  Ny vägtrafiklagstiftning (LF 15/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-03-15 14:23:15
 • Tack, fru talman! Det här är ju på många sätt ett ganska konkret förslag i den stora satsning på vindkraft som Åland nu står inför. Vi vet ju att landskapsregeringen jobbar för att kunna presentera hur den potentialen ska bli verklighet. Det handlar om...

  Starta certifierade vindkraftskurser (MOT 4/2022-2023) Remissdebatt Anförande 2023-03-13 15:05:05
 • Det har varit tyst på sistone om landskapsregeringens arbete med den havsbaserade vindkraften. Jag säger det direkt med full förståelse för att det här inte är quick fix. När det tas små steg i rätt riktning och när det händer grejer så borde...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 2/2022-2023) Föredras Fråga 2023-03-13 13:01:32
 • Tack, fru talman! Detta är ett externpolitiskt meddelande som läggs till raden under en turbulent period i vårt kära Europa. Meddelandet innehåller sådant som vi för blott några år sedan hade sett som otroligt, nämligen en inledande beskrivning av...

  Landskapsregeringens externpolitik (M 3/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-03-06 16:16:38
 • Herr talman! Människors oro för sin ekonomiska försörjning har ökat i takt med att priserna stiger och en betydande del av inflationen är på grund av de höjda energipriserna till följd av Rysslands brutala anfallskrig i Ukraina. ...

  Tillfällig skatt på vinster inom elbranschen (LF 13/2022-2023) Remissdebatt Gruppanförande 2023-01-25 14:26:32
 • Herr talman! Sedan 2019 är det rikets avfallslagstiftning som gäller på Åland genom en blankettlag. År 2021 skedde en ganska stor revidering av rikets lagstiftning och då såg då sittande landskapsregeringen en möjlighet att verkligen göra vissa...

  Frågestund enligt bestämmelserna i 38 § 1 mom. lagtingsordningen (F 6/2021-2022) Föredras Fråga 2023-01-16 13:48:57
 • Herr talman! Jag föreslår att ett nytt stycke införs under rubriken Infrastruktur och transportpolitik i betänkandets allmänna motivering enligt följande: "Kollektivtrafik. För att minska vägtrafikutsläppen och samtidigt minska kostnaderna för hushållen...

  Förslag till Ålands budget för år 2023 (BF 1/2022-2023) Enda behandling Anförande 2022-12-19 10:12:01