Alfons Röblom

Alfons Röblom

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2019-12-10 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2019-12-10

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast publicerade anföranden

 • Tack, fru talman! Pandemin är inte över, landskapsregeringen gjorde snabba och krävande insatser under pandemin mest rödblå tid och nu gäller det att fortsätta föra en politik som ger stabilitet och trygghet. Det är en delikat avvägning mellan att gasa...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-16 10:56:55
 • Herr talman! Tidigare har landskapsregeringen genom åren lånat ut pengar för byggande av bostadshus, och till dessa lån har det funnits knutna vissa villkor såsom till exempel kravet att om man vill betala tillbaka lånet i förtid så ska man betala en...

  Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion (LF 29/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-09-22 14:04:46
 • Talman! Landskapsregeringen föreslår en ny landskapslagar om mottagning i hamn av avfall från fartyg. Samtidigt föreslås att den gällande landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester upphävs. ...

  Fartygsavfall (LF 28/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-11 13:21:28
 • Herr talman! Landskapsregeringen föreslår att hyreslagen ändras som en del i arbetet att nå de uppsatta energieffektiviseringsmålen i EU:s energidirektiv. Förslaget innehåller också en mindre uppdatering av tabellen i andra paragrafen i landskapslagen...

  Individuella vattenmätare i hyreshus (LF 23/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-02 19:19:30
 • Fru talman! Det börjar bli sent på dagen, men jag tänker ändå passa på att uppehålla mig en kort stund vid fokusområde nummer 3: Grön kraft på export. ...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-10 18:13:45
 • Herr talman! Bästa lagting. Ålänningar. Det vi idag ska diskutera innebär en stor potential för Åland. Etablering av storskalig havsbaserad vindkraft på åländskt territorialvatten för energiexport. Det handlar om historiskt stora projekt, med...

  Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden (M 3/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-03 13:04:26
 • Talman! Landskapsregeringen föreslår ändringar i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning. Det handlar om mindre ändringar för att uppfylla kraven i aktuellt EU-direktiv. Samtidigt föreslås tydligare bestämmelser i de fall en...

  Ändring av miljökonsekvensbedömningar (LF 19/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-04-12 13:16:24
 • Tack, herr talman! God morgon! I en krishantering måste vi säkra framtidstron. Vi måste hålla ögonen extra mycket öppna för de möjligheter som finns, och de åtgärder som måste vidtas för att Åland ska gå stärkt ur krisen. ...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-12 09:32:06
 • Tack talman! Det har varit diskussioner idag om drömmar. Ibland har man använt drömmar som något negativt, ibland som något positivt. Jag väljer att använda ordet vision. Det behövs visioner i det politiska arbetet och det behövs visioner i det läge vi...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-10 15:58:05
 • Tack, fru talman! Det finns en stor oro bland ålänningarna för ejderstammens utveckling. Otaliga är diskussionerna, bilderna, åsikterna och tankarna som florerar runt omkring här på Åland. Tydligast märks förstås oron genom det medborgarinitiativ med 3...

  Skydda sjöfågelstammen (MI 2/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-09-07 13:55:50