Alfons Röblom

Alfons Röblom

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2019-12-10 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2019-12-10

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast publicerade anföranden

 • Talman! Landskapsregeringen föreslår en ny landskapslagar om mottagning i hamn av avfall från fartyg. Samtidigt föreslås att den gällande landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester upphävs. ...

  Fartygsavfall (LF 28/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-11 13:21:28
 • Fru talman! Det börjar bli sent på dagen, men jag tänker ändå passa på att uppehålla mig en kort stund vid fokusområde nummer 3: Grön kraft på export. ...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-10 18:13:45
 • Herr talman! Bästa lagting. Ålänningar. Det vi idag ska diskutera innebär en stor potential för Åland. Etablering av storskalig havsbaserad vindkraft på åländskt territorialvatten för energiexport. Det handlar om historiskt stora projekt, med...

  Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden (M 3/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-03 13:04:26
 • Talman! Landskapsregeringen föreslår ändringar i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning. Det handlar om mindre ändringar för att uppfylla kraven i aktuellt EU-direktiv. Samtidigt föreslås tydligare bestämmelser i de fall en...

  Ändring av miljökonsekvensbedömningar (LF 19/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-04-12 13:16:24
 • Tack, herr talman! God morgon! I en krishantering måste vi säkra framtidstron. Vi måste hålla ögonen extra mycket öppna för de möjligheter som finns, och de åtgärder som måste vidtas för att Åland ska gå stärkt ur krisen. ...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-12 09:32:06
 • Tack talman! Det har varit diskussioner idag om drömmar. Ibland har man använt drömmar som något negativt, ibland som något positivt. Jag väljer att använda ordet vision. Det behövs visioner i det politiska arbetet och det behövs visioner i det läge vi...

  Förslag till Ålands budget för år 2021 (BF 1/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2020-11-10 15:58:05
 • Tack, fru talman! Det finns en stor oro bland ålänningarna för ejderstammens utveckling. Otaliga är diskussionerna, bilderna, åsikterna och tankarna som florerar runt omkring här på Åland. Tydligast märks förstås oron genom det medborgarinitiativ med 3...

  Skydda sjöfågelstammen (MI 2/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-09-07 13:55:50
 • Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis kort säga att landskapsregeringen tar med sig de åsikter och tankar som behandlingen av medborgarinitiativet har fört med sig. Vi tar det på allra största allvar....

  Ny djurskyddslag (MI 1/2019-2020) Enda behandling Anförande 2020-06-22 15:23:27
 • Talman! Det här lagförslaget grundar sig på ändringar i EU:s energiprestandadirektiv, där det införts nya bestämmelser om laddinfrastruktur för el-bilar och nya bestämmelser om fastighetsautomation och fastighetsstyrning i byggnader. ...

  Nya EU-krav på laddinfrastruktur och energieffektivt byggande mm (LF 24/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-05-27 13:52:12
 • Talman! Jag beklagar att jag inte kunde vara med från början av den här debatten, men jag har förstått att det har frågats om ifall det finns underlag till förslaget kring ett utvecklingscenter. ...

  Förslag till tredje tilläggsbudget för år 2020 (BF 5/2019-2020) Remissdebatt Anförande 2020-05-13 15:44:08