Alfons Röblom

Alfons Röblom

Politiska uppdrag

 • Mandatperioden 2019-2023

 • Minister i Ålands landskapsregering
  2019-12-10 –
 • Medlem i Talmanskonferensen
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ersättare i Självstyrelsepolitiska nämnden
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Medlem i Lag- och kulturutskottet
  2019-11-06 – 2019-12-10
 • Ledamot i Ålands lagting
  2019-11-04 – 2019-12-10

Sagt och gjort under aktuell mandatperiod

Här nedan sammanställs det ledamoten har åstadkommit i plenisalen under den pågående mandatperioden. Diagrammen visar närvaro i plenisalen och vilka teman personen engagerat sig i. Därutöver visas omröstningar i sakfrågor och vilka anförande som har hållits, såväl för sin egen räkning som för lagtingsgruppens.

Närvaro i plenum

Anföranden per ämne

Senast publicerade anföranden

 • Tack, talman! Bästa lagting. Det är märkliga tider vi lever i. Först har vi varit i pandemi med hot mot liv och hälsa, stängda gränser och ett slag rätt i solarplexus på den åländska ekonomin. Därefter när vi vågade börja glädja oss åt att kunna slopa...

  Landskapsgaranti för likviditetslån för lantbruksföretagare under år 2022 (LF 18/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-05-18 14:29:13
 • Talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om mottagning i hamn av avfall från fartyg ändras med en paragraf om inspektioner....

  Inspektioner av fartygsavfall (LF 17/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-05-11 13:05:08
 • Tack, fru talman! Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om tillämpningen i landskapet av lagen om certifiering och angivande av elens ursprung upphävs och ersätts med en landskapslag om tillämpning av rikets lag om ursprungsgaranti för energi....

  Ursprungsgarantier för energi (LF 16/2021-2022) Remissdebatt Gruppanförande 2022-05-09 13:55:55
 • Herr talman! Bästa lagting. Världen befinner sig i en episk omställning där vi måste gå från att vara beroende av fossila bränslen, till att använda förnybar energi. Behovet av omställning har blivit än mer akut och påtaglig de senaste åren. FN:s...

  Energipolitisk strategi (MOT 8/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2022-04-11 14:06:40
 • Tack, fru talman! Pandemin är inte över, landskapsregeringen gjorde snabba och krävande insatser under pandemin mest rödblå tid och nu gäller det att fortsätta föra en politik som ger stabilitet och trygghet. Det är en delikat avvägning mellan att gasa...

  Förslag till Ålands budget för år 2022 (BF 1/2021-2022) Remissdebatt Anförande 2021-11-16 10:56:55
 • Herr talman! Tidigare har landskapsregeringen genom åren lånat ut pengar för byggande av bostadshus, och till dessa lån har det funnits knutna vissa villkor såsom till exempel kravet att om man vill betala tillbaka lånet i förtid så ska man betala en...

  Ändring av landskapslagen om bostadsproduktion (LF 29/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-09-22 14:04:46
 • Talman! Landskapsregeringen föreslår en ny landskapslagar om mottagning i hamn av avfall från fartyg. Samtidigt föreslås att den gällande landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester upphävs. ...

  Fartygsavfall (LF 28/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-11 13:21:28
 • Herr talman! Landskapsregeringen föreslår att hyreslagen ändras som en del i arbetet att nå de uppsatta energieffektiviseringsmålen i EU:s energidirektiv. Förslaget innehåller också en mindre uppdatering av tabellen i andra paragrafen i landskapslagen...

  Individuella vattenmätare i hyreshus (LF 23/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-06-02 19:19:30
 • Fru talman! Det börjar bli sent på dagen, men jag tänker ändå passa på att uppehålla mig en kort stund vid fokusområde nummer 3: Grön kraft på export. ...

  Förslag till andra tilläggsbudget för år 2021 (BF 4/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-10 18:13:45
 • Herr talman! Bästa lagting. Ålänningar. Det vi idag ska diskutera innebär en stor potential för Åland. Etablering av storskalig havsbaserad vindkraft på åländskt territorialvatten för energiexport. Det handlar om historiskt stora projekt, med...

  Vision om storskalig vindkraft i Ålands havsområden (M 3/2020-2021) Remissdebatt Anförande 2021-05-03 13:04:26