Andra behandling

  • Utdrag ur protokollet

    Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen av det i betänkandet ingående lagförslaget.

    Diskussion. Ingen diskussion. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs det i framställningen ingående lagförslaget i sin helhet.

    Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av jaktlagen för landskapet Åland för godkännande i sin helhet. Lagförslaget är godkänt.

    Lagförslagets andra behandling är avslutad. Ärendets andra behandling är avslutad.