Jakt från fordon möjligt för rörelsehindrade, m.m

Lagförslag FR 16/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: jakt, rörelsehindrad, fordon, handikapp


Åtgärder