Kartläggning av det åländska skatteundantagets samhällsekonomiska betydelse

Åtgärdsmotion MOT 2/2023-2024 (under behandling)  

Ärendet i korthet

Motionären uppmanar landskapsregeringen att kartlägga skatteundantagets samhälls-ekonomiska betydelse


Åtgärder