Klassa den åländska skärgårdskulturen och dess metoder som immateriellt kulturarv

Åtgärdsmotion MOT 13/2021-2022 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Motionären föreslår att Lagtinget uppmanar Landskapsregeringen att initiera ett arbete med mål att den åländska skärgårdskulturen upptas i UNE-SCOS lista över immateriellt kulturarv.


Åtgärder