Komplettering av kapitelmotiveringen till kapitel 44.05 Allmänna stöd till kommunerna

Budgetmotion FM 1/2005-2006 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: stöd, kommun, kommunstöd, kompensation,


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter