Konkurrenskraftspaketet genomförs

Budgetmotion BM 27/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: budgetmotion, konkurrenskraftspaket, personalpolitik, konkurrenskraft


Åtgärder