Konsekvenserna av läromedelscentralens avveckling, tillägg till motiveringen

Budgetmotion FM 53/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: läromedelscentralan, läromedel, undervisning, undervisningsmaterial


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter