Kvalitetshöjning inom turismnäringen, tillägg till motiveringen

Budgetmotion FM 61/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: turism, turismnäring, näring, kvalitet, kvalitetshöjning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter