Lag om ändring av 59c § i självstyrelselagen för Åland

Republikens presidents framställning RP 9/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: självstyrelselag, självstyrelselagen, talerätt

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser