Lag om språkrådets verksamhet, ändring av motivering

Budgetmotion FM 70/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: språk, språkråd, språkrådet


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter