Lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Irak, å andra sidan

Republikens presidents framställning RP 2/2017-2018 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: rp, framställning, irak,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser