Lagstiftning om bolagisering av Posten Åland

Lagförslag FR 25/2007-2008 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: posten, posten åland, bolag, bolagisering, aktiebolag
Berörda lagar: ll om bildande av posten åland till aktiebolag


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen