Landskapsgaranti till säkerhet för lån som Kraftnät Åland Ab upptar

Lagförslag FR 32/2010-2011 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kraftnät åland, kabel, kabeln, finlandskabeln, finlandskabel, garanti, landskapsgaranti, el, eldistribution, reservkraft


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter