Landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd

Lagförslag FR 20/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: arrende, arv, fastighet, jordförvärv, markområde, jordförvärvstillstånd, hyra,
Sidhänvisning: 126, 130, 137, 3, 9, 11, 30, 34, 56, 100, 105, 107, 113, 114, 116;
Berörda lagar: landskapslag om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd
landskapslag om ändring av 2 § hyreslagen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser