Landskapslag om tillämpning av lagen om bostadsrättsbostäder

Lagmotion LM 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: bostad, bostadsrättsbostad
Sidhänvisning: 65, 68, 91, 94, 96, 102;


Åtgärder