Landskapslagstiftning om pensionsskyddet för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen

Lagförslag FR 19/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: pensionsskydd, pension, ledamot, ledamöter, lagting, landskapsregering, ålderspension, invalidpension, arvode, medlem
Berörda lagar: ll om pensionsskydd för ledamöter av lagtinget och landskapsregeringen
ll om ändring av ll om arvode för medlem av ålands landskapsstyrelse


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Landskapsförvaltningen