Remissdebatt

  • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Gemensam diskussion.

    Diskussionen återges under ärende 5; Hantering av PAF-medel inom landskapsförvaltningen.
    Diskussionen avbryts och återupptas på onsdag den 31 augusti.