Remissdebatt

  • Diskussionen avbröts vid plenum den 29 september då talmannen föreslog att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.

    Ärendet bordläggas till den 5 september.