Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2022

Landskapsrevisionens berättelse RB 2/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsrevisionen avger härmed till lagtinget sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2022.

Åtgärder