Marknadsföring av möjligheten till praktikplats på Åland

Budgetmotion BM 39/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: marknadsföring, praktikplats, arbetsplats


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter