Misstroendeyrkande om att lantrådet Katrin Sjögren inte längre har lagtingets förtroende

Misstroendeyrkande MY 1/2016-2017 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: misstroende, misstroendeyrkande,

Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser