Ny lagstiftning om hemvårdsstöd

Lagförslag FR 3/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: hemvårdsstöd, stöd, vård, hemvård, barnomsorg, föräldrapenning, barn, syskon,
Berörda lagar: ll om hemvårdsstöd
ll om ändring av ll om tillämpning i landskapet åland om riksförfattningar om socialvårddd


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Socialvård och sysselsättning