Ny lagstiftning om skydd av det maritima kulturarvet

Lagförslag FR 2/2006-2007 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: kulturarv, kultur, maritim, dykning, dykundervisning, sportdykning, dykledare, fredning, dyklag
Berörda lagar: ll om skydd av det maritima kulturarvet
ll om ändring av landskapslagen om fornminnen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Utbildning, kultur och idrott