Ny ordningslagstiftning för landskapet Åland

Lagförslag FR 18/2008-2009 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: ordningslag, ordning, säkerhet, kommunallag, ordningsstadga, eggvapen, vägtrafik, vapen, skjutvapen, polis, polismyndighet. straff, ordningsbot
Berörda lagar: ordningslag för landskapet åland
ll om upphävande av vissa bestämmelser om allmän ordning och säkerhet
kommunallag för landskapet åland
ll angående ordningsstadga för landsbygden i landskapet åland
ll om eggvapen
vägtrafiklagen för landskapet åland


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Polisväsendet