Ny skyddshemslag

Lagförslag LF 39/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att en ny skyddshemslag antas. Den före-slagna skyddshemslagen utgår från den nuvarande skyddshemslagen med vissa ändringar. Ändringarna gäller organiseringsansvaret som föreslås överföras från landskapsregeringen till KST, så att KST i fortsättningen ansvarar för produktionen av skyddshemstjänster. Bestämmelser om finansieringen, ersättningsgrunderna och utbetalning föreslås intas på lagnivå. Av lagtekniska skäl för enhetlighet skulle enligt förslaget en ny lag antas i stället för att göra en mängd ändringar i nuvarande skyddshemslag.
Avsikten är att lagen ska träda i kraft 1 januari 2024.


Åtgärder