Tredje behandling

  • Utdrag ur protokollet

    Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för antagande.

    Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs lagförslaget för antagande i tredje behandling?

    Begäres ordet?  Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

    Föreläggs betänkandets motivering för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.