Nytt högskostnadsskydd inom Ålands hälso- och sjukvård

Lagförslag FR 10/2009-2010 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: åhs, ålands hälso- och sjukvård, högkostnadsskydd, vård, avgift, avgifter, hälsovård, hälsa, sjukvård, läkarbesök, patient, kostnadstak
Berörda lagar: ll om ändring av 4 § ll om grunderna för avgifter till ålands hälso- och sjukvård


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård