Omstrukturering av förvaltningen, utlokalisering av arbetsplatser

Budgetmotion BM 40/2014-2015 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: förvaltning, förvaltningen, utlokalisering, omstrukturering, skärgård, skärgårdskommun, landskommun


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter