Omvandling av markbelopp till euro i landskapslagen om fiske

Lagförslag FR 8/2001-2002 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: fiske, euro, lösen, omhändertagande, Sidhänvisning: 39, 41, 66, 69, 70, 74, Berörda lagar: landskapslag om ändring av landskapslagen om fiske i landskapet åland


Åtgärder