Planer och projekt vid Natura 2000-områden

Lagförslag LF 21/2011-2012 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: natura 2000, naturvård, natur, plan, projekt, natura 2000-områden, naturvärde, eu, miljö
Berörda lagar: ll om ändring av ll om naturvård


Åtgärder