Plantmaterial och skydd för växters sundhet

Lagförslag LF 7/2012-2013 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: plantmaterial, växt, växter, växtskydd, växtskydsmedel, språk,
Berörda lagar: ll om tillämpning på åland av lagen om plantmaterial
ll om tillämpning på åland av lagen om skydd för växters sundhet
ll om ändring av 3 och 6 §§ ll om tillämpning i landskapet åland av lagen om växtskyddsmedel


Åtgärder