Presidiets framställning angående lagtingsledamöternas placering i plenisalen

Talmanskonferensens framställning P 1/1999-2000 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: plenisal, placering, lagtingsledamot
Sidhänvisning: 7, 9;


Åtgärder

 • 1999-11-02

  Inkommet ärendeInkommet

  Från: Presidiet

  PR 1/1999-2000

 • 1999-11-03

  För kännedom

  Läs protokollet

 • 1999-11-05

  Enda behandlingPlenibehandling

  Läs protokollet

 • 1999-11-05

  SlutbehandlatBeslut

Hitta fler liknande ärenden:

Allmänna förvaltningsbestämmelser