Producentansvar för elektrisk och elektronisk utrustning

Lagförslag LF 13/2013-2014 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Sökord: el, elektrisk utrustning, elektronisk utrustning, producent, producentansvar, ansvar, renhållning, återanvändning, miljö
Berörda lagar: ll om ändring av ll om renhållning


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Hälsovård