Remissdebatt

  • Utdrag ur protokollet

    Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

    Diskussion. Ingen diskussion.

    Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.