Regeringsprogram "Tillsammans för Åland"

Landskapsregeringens meddelande M 1/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I enlighet med 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland överlämnar landskapsregeringen, under ledning av lantrådet Veronica Thörnroos, följande meddelande till lagtinget.

Åtgärder