Regeringsprogram Ett tryggt, öppet och framtidssäkrat Åland

Landskapsregeringens meddelande M 1/2023-2024 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I enlighet med 25 § 1 mom. i lagtingsordningen för Åland överlämnar landskaps-regeringen, under ledning av lantrådet Katrin Sjögren, följande meddelande till lagtinget.

Åtgärder