Republikens presidents framställning gällande konventionen om barnets rättigheter om indragning av barn i väpnade konflikterter

Republikens presidents framställning RP 17/2019-2020 (under behandling)  

Åtgärder